T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARINA HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Yayın Tarihi : 30.9.2021
TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ AZALTACAK TEDBİRLERİ ALMAK, KÜRESEL ISINMAYI AZALTACAK ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GEÇMEK VE DOĞAL KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK, ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, BİR ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR. TARIMI DÖNÜŞTÜRÜP, ORMANI GÜÇLENDİRİP, SUYUN VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAYARAK, DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARINA HAZIR OLACAĞIZ."

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin tarım alanında etkilerini en aza indirmek için bölgesel sorunları tespit ettiklerini, kaynakları en iyi şekilde kullanarak tarımsal hasılayı artıracak ürün deseni belirleyeceklerini söyledi. Bunun için tarım havzalarına uygun bitki türü ve çeşitleri tespit edeceklerini kaydeden Pakdemirli, "İklim ve toprak isteğine göre en uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini planlayıp, çiftçilerimizle paylaşacağız. Tarım takvimini tekrar gözden geçirerek, üretim süreçlerini iklim değişikliğine uygun olarak yürüteceğiz ve sürdürülebilirliği sağlayacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliği ve olası etkilerini en aza indirmek için Türkiye'nin 7 bölgesinde düzenlediği Bitkisel Üretim Sektöründe İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi toplantılarının beşincisini Adana'da gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin dünya gündeminin en önemli konularının başında geldiğini belirten Pakdemirli, iklim değişikliğinin bitkisel üretime bölgesel ve ulusal boyuttaki etkisini belirlemek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Bölgesel toplantıları Tekirdağ, Şanlıurfa, Malatya ve Van'da yaptıktan sonra Adana'da çiftçilerle bir araya geldiklerini ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"TARIMI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ, ORMANI GÜÇLENDİRECEĞİZ

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle artık, kuvvetli fırtınalara, aşırı yağışa, yoğun sıcak hava dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit oluyoruz. Son 50 yılda; sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Küresel ısınmanın en fazla darbe vuracağı sektörlerin başında tarım ve gıda geliyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ülkemizde Temmuz ayı, dünyada son 142 yılın en sıcak Temmuz ayı olarak tarihe geçti. Sıcaklıktaki rekor artış, nemin yüzde 10'ların altında düşmesi ve rüzgâr hızındaki ciddi artışla birlikte maalesef Ege ve Akdeniz bölgesinde büyük orman yangınlarıyla karşılaştık. Ülkemizde son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını yaşanmışken, 28 Temmuz-13 Ağustos arasında, toplam 17 günde 16 büyük orman yangını meydana geldi. Bu afetlerin yanı sıra iklim değişikliği su döngüsünü de olumsuz etkiliyor. İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklığın sıklık, süre ve şiddetinde artış meydana gelmesi beklenmektedir. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. O nedenle; tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak, artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak, değişen iklim koşullarına hazır olacağız."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2050 yılındaki nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için yüzde 60 daha fazla üretmek, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorunda kalacağımızı ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu ihtiyaca, iklim değişikliğinin etkilerini de katarak hem politikalarımızı hem de sahadaki projelerimizi doğru planlamalı ve etkin şekilde uygulamalıyız. 2019 yılında 15 yıl aradan sonra yaptığımız 3.Tarım Orman Şurasındaki ana konular içerisinde İklim değişikliği, önemli bir başlık olarak yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hafta başında açıkladığı üzere, yeşil kalkınma devrimi hedefi çerçevesinde, iklim değişikliği konusunda tarihî bir adım atıyoruz.

Bu yüzyılın en kıymetli ve en stratejik meselelerinden olan suyumuzu daha detaylı incelemek, değerlendirmek ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsemek maksadıyla 1. Su Şurası çalışmalarını Mart ayında başlatmıştık. Şura komisyonlarının çalışmalarını neticelendirdik ve inşallah önümüzdeki hafta Pazartesi günü Şurayla ilgili detaylı bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor olacağız. Tüm projelerimizde, kaynak verimliliği ve çevrenin korunması önceliğimizdir."

TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE

Bakan Pakdemirli, kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı başarıyla uyguladıklarını ifade ederek, susuz topraklardan daha çok verim almak amacıyla dünyanın 3. Kuraklık Test Merkezi'ni açtıklarını ve kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirerek tescilinin yapıldığını söyledi. Pakdemirli şunları ifade etti:

"Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Tarım Havzaları Üretim ve Geliştirme Projesi" kapsamında, iklimle uyumlu ürün yetiştirilmesi ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını amaçladık. Bütün bu çalışmaların yanında, kuraklığın etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını ihtiyaç durumunda hızlıca devreye alıyoruz. Ülkemizde su kısıtı olan ve yeraltı suları açısından yetersiz havzalarda, su kullanımının azaltılmasını sağlamak için, mısır gibi su tüketimi yüksek olan ürünler yerine, su tüketimi az ürünlerin ekimine destek sağlıyoruz. Mercimek ve nohut gibi su tüketimi az olan ürünlere ilave yüzde 50 fark desteği, fiğ, burçak, yem bezelyesi gibi ürünlere de ilave yüzde 50 yem bitkileri desteği vererek, suya göre üretim anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bitkisel ürünler içerisinde en fazla su kullanan çeltikte, maliyetlerin düşürülmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı ve metan gazı salımının azaltılması amacıyla damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğini proje bazında desteklemeye başladık."